Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 8. února 2018

Rodinná kronika a kde se dají získat data

Ne vždy a u všech matrik jsou data, která zde píši vyplněna a jsou tam jejich kolonky. V různých obdobích bylo povinností různá vyplnit a postupně přibývali. Například v prvopočátku najdeme jen jméno matky a chybí její příjmení. Číslo popisné přišlo později, než začali matriky a podobně.
 Snad vám to pomůže v získávání dat do rodokmenu i Rodinné kroniky.

Matrika narození:1.       Datum narození  / křtu  (u starších záznamů, kde je jen jeden to je datum křtu)
2.       Křtící osoba (zpravidla farář, ale může jít i o jinou osobu dle církevních předpisů)
3.       Jméno narozené osoby
4.       Bydliště a v pozdější době číslo popisné kde bydlel a narodil se
5.       Porodní bába a její číslo (ne vždy musí být uvedeno)
6.       Otec narozeného dítěte
·         Jméno a příjmení
·         Jeho povolání
·         Případně kde doposud žil
·         Uvedeno jméno a příjmení otce (děda narozeného) povolání a místo kde žije
·         Uvedeno jméno a příjmení matky otce (baba narozeného)
7.       Matka narozeného dítěte
·         Jméno a příjmení
·         Případně kde doposud žila
·         Uvedeno jméno a příjmení otce (děda narozeného) povolání a místo kde žije
·         Uvedeno jméno a příjmení matky otce (baba narozeného)
8.       Kmotři
·         Jméno a příjmení
·         Povolání
·         Bydliště

Marika oddaných:1.       Datum sňatku
2.       Místo sňatku (obec)
3.       Obec bydliště ženicha a číslo popisné
4.       Obec bydliště nevěsty a číslo popisné
5.       Jméno a příjmení ženicha
6.       Povolání ženicha
7.       Bydliště ženicha pokud není z obce, kde se odehrává sňatek
8.       Roky, měsíce a dny od narození ženicha nebo datum narození ženicha, případně oboje
9.       Otec ženicha, jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
10.   Matka ženicha, jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
11.   Otec matky ženicha, jeho povolání a bydliště
12.   Jméno a příjmení nevěsty
13.   Bydliště nevěsty pokud není z obce, kde se odehrává sňatek
14.   Roky, měsíce a dny od narození nevěsty nebo datum narození ženicha, případně oboje
15.   Otec nevěsty, jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
16.   Matka nevěsty, jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
17.   Otec matky nevěsty, jeho povolání a bydliště
18.   Světci, jméno a příjmení, povolání a bydliště
19.   Jejich podpisy
20.   Pod tímto zápisem jsou napsány ohlášky snoubenců (může být uveden i datum)
21.   Vyjádření státního orgánu (okresního hejtmanství) o povolení sňatku v případě vojenské služby a podobně
22.   Souhlas otce nezletilého ženicha se sňatkem (dosti ojedinělé)
23.   Souhlas otce nezletilé nevěsty se sňatkem
24.   Podpisy osob figurujících v tomto zápisu

Matrika zesnulých:1.       Datum úmrtí
2.       Místo úmrtí
3.       Jméno a příjmení zesnulého
4.       Jméno a příjmení otce / matky / manžela / manželky – kým je nebo byl a kde bydlí nebo bydlel
5.       Příčina úmrtí
6.       Kdo provedl ohledání
7.       Zaopatřující kněz
8.       Kněz při pohřbu
9.       Případně další data

Školní matriky:1.       Jméno a příjmení otce, pokud zemřel nebo není uveden tak matka
2.       Bydliště s číslem popisným
3.       Jméno a příjmení dítěte
4.       Datum narození dítěte

Sčítání lidu:1.       Jméno majitele nebo nájemce domu / bytu (zpravidla otec
2.       Dále postupně manželka, synové a pak dcery
3.       Datum narození u všech osob (Někde je jen rok a data povětšinou začínají sedět až tak od sčítání r. 1890, ale spíše r. 1900
4.       Uvedeno místo narození
5.       Uvedena domovská obec
Každé sčítání má své specifika co zjišťuje
·         Zda osoba umí, číst psát a počítat
·         Jakou prací se v době sčítání zabývá a jakou vedlejší prací se zabývá (u školáků je to školák / žák)
·         V poznámkách bývá uvedeno, že je z jiného města / obce, je na dovolené od armády a další zajímavé poznámky
·         Velikost nemovitosti
·         Jaké domácí zvířectvo chovají (kráva, koně, prasata, drůbež, kozy atd.
V roce 1889 proběhlo sčítání hovězího dobytka (jestli jich bylo více jsem zatím nezjistil.

Seznam majitelů hovězího dobytka k roku 1889:1.       Majitel dobytka
2.       Adresa majitele včetně čísla popisného
3.       O jaký kus šlo (kráva, tele, jalovice nebo být)
4.       Druh dobytka (hnědá, strakatá atd.)
5.       Počet
6.       Hodnota, rozděleno do kategorií
7.       Zda je pojištěna a kdy
8.       Poznámky

Seznam osob zařazených roku 18XX do vojenské povinnosti:Vytvářel se seznam těch, kteří byli povinni vojenskou službou
·         Jméno a příjmení
·         Ročník narození
·         Bydliště, včetně čísla popisného (kde se zdržuje)
·         Povolání nebo zda je majitel polností a podobně
·         Zda platí daně a v jaké výši
·         Další poznámky

Domobrana po ročnících:1.       Jméno a příjmení
2.       Stav svobodný / ženatý
3.       Povolání
4.       Poznámky

Seznam vydaných Domovských listů, Pracovních knížek a Čeledních knížek:1.       Jméno a příjmení
2.       Datum narození
3.       Kam je příslušný, obec a číslo popisné
4.       Místo pobytu
5.       O jaký doklad jde

Urbáře:1.       Jméno a příjmení majitele
2.       Další informace o majetku
 

Stabilní katastr - indikační skici:1.       Jméno a příjmení majitele / nájemce nemovitosti
2.       Poloha polností
3.       Bývají tam i seznamy obyvatel (seznam majitelů /nájemců) celé obce
4.       Případně i další informace

Lánové rejstříky:1.       Jména a příjmení majitelů
2.       Majetek jaký obhospodařovali
 

Domovní kniha1.       Tady se můžete podívat o čem se psalo v takové knize http://www.panstvistraznice.cz/hruba-vrbka-domovni-kniha/registrum-830

Sirotčí kniha1.       Tady se můžete podívat o čem se psalo v takové knize http://www.panstvistraznice.cz/hruba-vrbka-sirotci-kniha/6-sirotci-neboztika-jakuba-petrikova-53

Horenská kniha1.       Tady se můžete podívat o čem se psalo v takové knize http://www.panstvistraznice.cz/kniha-horenska-2322 

Další informace můžete získat z kronik:1.       Obecní
2.       Farní
3.       Školní
4.       Spolkové a podobné (Hasiči, baráčníci , turisté…)
5.       Sportovní (Sokol, Orel, ČSTV …)
6.       Další

Další dokumenty vedené obcemi, okresními hejtmanstvími a podobně.Další církevní dokumenty:1.       Ohláškové listy
2.       Zápisy o biřmování

Armádní dokumenty:1.       Kmenové listy (některé ročníky jsou skartovány, některé nejsou celé)
2.       Zápisy vojenských matrik
3.       Zápisy o zajatých a padlích
4.       Uniformy jaké nosili
5.       Zbraně, jež obsluhovali
6.       Památníky padlých, hřbitovy / pohřebiště padlích a podobně
7.       Další dokumenty, spektrum je velmi široké
8.       Informace o vojenských jednotkách, kde byli zařazení
Dále jsou i zajímavá (i důležitá tato data):

Informace o tom kdo vládl v době toho nebo onoho předka
    Informace o majiteli panství a o panství
Informace o dané obci v daném období (ves, město královské / panské /církevní)
Samozřejmě některé data budou vázána na různé oblasti, asi těžko budou ve výše položených oblastech vedeny Horentní knihy a podobně

A pokus i jednotlivá získaná data dáme do časové osy a spojíme je s partnerem v manželství získáme dosti dlouhá povídání a pokud přidáme "výstřižky matrik" a dalších dokumentů a pod ně napíšeme co jsme vyluštili a pokud je to v cizí řeči tak ještě pod to překlad a tak se pak nemůžeme divit délce Rodinné kroniky.


Jak uvádím v příspěvku "Nějaká inspirace z psaní mé Rodinné kroniky>>>  rozdělil jsem kroniku tematicky na několik dílů.

A takto bych mohl pokračovat dál. Až bude chuť a nálada napíši další možnosti, kde získat další data. A není jich málo.
 

 

neděle 7. ledna 2018

Čtení starých textů a jak na to

„Chci li pomoc rybáři s jeho obživou tak mu nedám rybu na oběd, ale dám rybářskou výbavu ať si ji chytí sám. Jinak bude stále jen čekat na tu mou rybu a nic se nenaučí“
Proto si myslím, že je nutné aby se genealog naučil sám číst staré texty bez této dovednosti se nikam neposune. Je potřeba se k tomu naučit několik desítek staroněmeckých, německých, latinských slovíček spojených s matrikami. Při luštění matrik se spousta slov stále opakuje a to v těch jazycích a tak v podstatě již předem můžeme odhadnout o jaká slova jde.
Např. Dcera XX YY svobodná u rodičů, otec XXX YY chalupník a švec (jeho povolání a odkud byl) , jeho žena QQ dcera .. toho a toho jeho povolání a odkud byl …
A takto nějak podobně jsou ty zápisy koncipovány, takže jsme pak schopni to přečíst rychleji a když zjistíme cizojazyčný text nebo jeho kombinaci tak již máme částečně vyhráno.

Hledáte své předky a neumíte číst staré texty, máte dvě možnosti:
1.      Zaplatit si nějakou genealogickou službu (genealoga)
Nebo
2.      Naučit se postupně číst staré texty
Jak nejlépe na čtení starých dokument?
V první řadě si je zapotřebí uvědomit, že vaší snahou by mělo být naučit se číst staré texty. Jak toho dosáhnout?
1 Přihlásit se na nějaký kurz výuky čtení starých textů
2. Koupi si nějkou knihu s výukou čtení starých textů

3. Na internetu je „Interaktivní paleografická čítanka od Filozofické fakulty Pardubické univerzity.“ >>>

 4. Pokud něco nemůžete přečíst podívejte sem http://goo.gl/gwYzZz a sem http://goo.gl/F7N4ns nebo zde http://altdeutsche-schrift.de/adsschreiben.php

5. Samozřejmě existuje i řada dalších stránek a odkazů, které nám mohou pomoci, toto není vyčerpávající informace.


Pokud přesto chcete něco přečíst, je vhodné kromě obrázku přiložit odkaz na stránku v dokumentu, pokud je to složitější na přečtení je lepší text  porovnat s dalšími zápisy.  A také přiložit to co se vám již podařilo přeložit.


Ukázka:13. Novem. /1791/ Stephan Katharina Schepkin ¤¤¤¤¤¤¤¤ Petra No45, Mariana , zesnula 26. Okt. 1861 in Zvolenov, Johann Sfebesta Jeneahere, Katharina tochter des Mathaus Zezula Nachbars /soused/ in Petrau, Paul Koržvara, und Strib Mariana, Sunhbar /soused/ in Petrau

Tento text najdete zde: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5270/?strana=12 3. Zápis na pravé straně.

Poznámka:
 Toto slouží k tomu aby vám ten co vám poskytuje pomoc mohl opravdu pomoci a měl možnost nahlédnout do dalších zápisů toho samého zapisovatele a případně se přesvědčit, že dané slovo nebo písmeno tak opravdu zapisoval. To není pro žádné šikanování začátečníků. Každý kdo čte staré texty ví, že je občas se opravdu podívat na další zápisy a také jestli v dané oblasti používali dané křestní jméno v daném tvaru a podobně. Rovněž například jméno faráře není vždy dobře čitelné tak se dá najít lépe napsané u jiného zápisu, případně jsou v některých kolonkách zapsány jen značka sloužící pro opakování textu u předešlého řádku (textu uvedeného u předešlého/ích zápisů.

Velikost vyhřezlého textu by měla být dostatečně velká (cca 1900 – 2000 bodů na šířku) obrázek se dá vždy zmenšit, ale pokud je malý těžko se dá zvětšit do potřebné velikosti bez ztráty schopnosti dodržet čitelnost obrázku. (Pokud, ale taková výřez uděláte malý a pak ho jen zvětšíte je to to samé, je špatně čitelný. Proto je důležitý ten odkaz.

A hlavně je potřeba si uvědomit že genealogické diskusní fórum není bezplatná služba pro lidi, ale vzájemná pomoc mezi lidmi a ten co něco potřebuje by měl ukázat, že se to sám pokoušel řešit a doložit co již zjistil. Pokud jen zadá text k přečtení a jinak nic, tak to pak spíš zavání snahou zneužít lidi v komunitě a získat přečtení zadarmo.

Samozřejmě i já občas potřebuji pomoc s přečtením nějakého slova, od toho ty komunity máme. Ovšem podtrhuji slova občas a slova ne celý text.