Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

pátek 6. dubna 2018

Co se můžeme o životě předků dozvědět ze soudních spisů

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS
C27, 1980
 VÁCLAV FROLEC
KREVNÍ KNIHY JAKO PRAMEN
ETNOGRAFICKÉHO STUDIA


"Historie a etnografie mají jako vědní obory mnoho společného. Spojuje je celkový přístup k zkoumání různých stránek historického procesu i pramenná základna, z níž vycházejí. Od samotných počátků českého a slovenského národopisu v první polovině 19. století až po současnost prosazuje se snaha o poznání starších fází vývoje způsobu života a kultury širokých lidových vrstev, 1 a to za pomoci pramenů nejrůznější povahy. Etnografické interpretaci se podrobují také archívní dokumenty, především pozůstalostní inventáře, 2 soupisy usedlého obyvatelstva, záznamy o rychtářské agendě, městské knihy a knihy smluv. 3 Málo pozornosti bylo zatím po této stránce věnováno zápisům vzešlým z přímé činnosti soudů a zachyceným v krevních knihách. V našem příspěvku se pokusíme ukázat na některé stránky způsobu života a kultury venkovského lidu v období 16. a 17. století, jak se jeví ve světle údajů obsažených v smolné knize velkobítešské, 4 černých knihách loveckého práva na hradě Buchlově 5 a krevní knize městečka Bojkovic, 6 ...."

Celou práci najdete zde >>>

Stránky skupin FB o vojenských jednotkách

Našel jsem pár odkazů na jednotky ve kterých mohli sloužit vaši předkové, nejsem zde od toho abych hodnotil úroveň informací jaké na nich najdete. To si musí rozhodnout každý sám.

Budějovický 91. pěší pluk - zeměbranecký pěší pluk č. 29
91. pěší pluk - stránka na FB

66.peší pluk cz/sk
66. peší pluk - na stránkách FB

29. pěší pluk "plk. Josefa Jiřího Švece" JindřichůvHradec 
29. pěší pluk - na stránkách FB

Rakousko - uherská armáda / Österreichisch-Ungarische Armee 1914 - 1918
R-U armáda

Polní Dělostřelci Josefov
Soukromá stránka

Válka ve fotografii // War in pictures
Fotografie

Rekonstruované opevnění Hraniční oblasti 31
Tento spolek se kromě opevnění zabývá historií pěšího pluku 1 Mistra Jana Husi (Č. Budějovice): 
Hraniční oblasti 31

Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 Hradec Králové
ŘPP 18

Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74.
Kadetní setnina

29. pěší pluk "plk. Josefa Jiřího Švece" Jindřichův Hradec
29. pěší pluk

Císařsko-královská zeměbrana, Landwehr Infanterie Regiment Nr. 15 Troppau
C & K, zeměbrana

C k zeměbranecký pěší pluk č 8 Praha - III prapor Benešov
8. ZPP

Pěší pluk 6 „Hanácký generála Janina”
Pěší pluk 6 

Jednota v Přerově "Jana Gayera"
Jednotka v Přerově

KVH Zlín
KVH Zlín

Spolek přátel odboje
Spolek přátel odboje

Kvh Dukla
Kvh Dukla
www

Pražské povstání  1945
Pražské povstání  1945

¤¤¤¤¤

Československé legie - Klub přátel pplk. Karla Vašátky
Na odkaze "Československé legie" je dost informací na pododkaze "Legionářské jednotky" se dají vyhledat přehledné informace o jednotlivých plucích.
K. Vašátko

KVH, který se věnuje 7. Československému pěšímu pluku "Tatranskému" (má vlastní stránku, není na FB)
Tatranci