pondělí 25. května 2020

Stránka o hudbě v moravských spolcích do vzniku Republiky Československé v roce 1918

Stránka se zabývá spolky zabývajícími se pěveckými spolky:


Například pro město Hodonín je zde uvedeno toto:

Spolky v Hodoníně (soudní okres Hodonín, okresní hejtmanství Hodonín)

Čtenářsko - pěvecký spolek Svatopluk 1865
Farní cyrilská jednota 1881
Pěvecký spolek 1887 (Svantovít?)
Gesangverein 1887
Gödinger Männergesangverein 1904
Damen Singverein 1905
Pěvecký spolek Hlahol 1909


Pokud si pak rozkliknete jednotlivý spolek dostanete dostanete takovýto detail se jmény:

Hodonín (soudní okres Hodonín, okresní hejtmanství Hodonín)

Zpěvácký spolek Hlahol

Vznikl v roce 1909, stanovy potvrzeny 22.12.1909 pod č. j. 83 033. V roce 1910 byl předsedou zvolen ředitel reálky Antonín Paleček, 1912 P. ThDr. Alois Kolísek (ještě 1918), místopředsedou (1911) nadučitel na odpočinku František Kučera, jednateli byli: 1910 Jan Čechák, 1910-11 František Kučera, 1912 Jan Kučera, 1918 Blanka Skácelová.
Spolkovým sbormistrem byl zvolen učitel Josef Komárek (ve funkci do roku 1936), jenž také řídil sbor při prvním koncertě 14.1.1911.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436e Spolkový katastr okresu Hodonín;
SOkA Hodonínn fond OkÚ Hodonín karton 1374;
SOkA Hodonín fond OkÚ HO i.č. 1374 ZS Hlahol Hodonín 1911-1948

___________________________________________________________________________________

Více již najdete na stránce.

Odkaz na tuto stránku je zde  >>>

pondělí 27. dubna 2020

Chybí vám funkční rozcestník k vašemu bádání?

Před několika dny se přestal ozývat rozcestník zaměřený na genealogické bádání badame.cz
Budeme doufat, že je to jen nějaký technický problém nebo jiná věc co zapříčinila jeho odstavení a brzy se vrátí zpět aby nám poskytl rychlé odkazy na ty hlavní stránky pro bádání.

V dnešní době, ale i do budoucna nám může pomoci stránka neznamo.cz, kde kromě spousty genealogických informací, také najdeme spoustu odkazů, které jsou logicky seřazeny do jednotlivých kategorií.

Odkaz na stránku s "rozcestníkem" je zde >>>

Ukázka stránky:

Ukázka jednotlivých odkazů:
Na mom blogu je také spousta odkazů, ale jsou roztroušeny v jednotlivých příspěvcích, takže doporučuji výše uvedený rozcestník.