Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

pondělí 10. prosince 2018

Vojenské osvědčení Viribvs vnitis

I když to příjmení je jen shoda okolností, přináším vám ukázku osvědčení o střeleckém vyznamenání. Je to vydáno pro "četař Hradil Josef, narozený Bystřici pod Hostýnem. Vydáno ještě dlouho před I. sv. válkou v roce 1909.

pátek 2. listopadu 2018

Občanská genetické genealogie a to co jsem si z toho bádání odnesl já.


Tento článek berte jako názor laika v oblasti genetické genealogie, to podotýkám na začátek. Nikomu nevnucuji svůj názor,  jen ho zde vykládám.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Abyste opravdu něčeho dosáhli v genetické genealogii tak dle mých současných poznatků potřebujete mít nejlépe udělán některý z těchto genetických textů:

1           Family Finder“ – je to pro zjišťování příbuznosti tak do sedmi generací od vás (nebo osoby co test podstoupila). Ale pokud chcete mít opravdu kvalitní nálezy, potřebujete mít nejlépe tři testy (Vy, váš otec a matka) Což samozřejmě zvyšuje vaše náklady na toto vyhledávání. Pokud máte shodu například jen vy tak je „nízký“ předpoklad, že jste příbuzní. Pokud máte například shodu vy i váš otec (matka) je pravděpodobnost vysoká (máte společnou část DNA což zvyšuje pravděpodobnost). Stále, ale musíme mít na paměti, že každý z nás získává jen polovinu genů od svého předka. Ale pozor tento člověk nemusí podědit od svých předků rovnoměrně všechny geny (je to polovina jeho genů). Ne vždy dědíme v polovině genů přesně polovinu genů jeho předků. Z hoho plyne, že nenajdeme všechny naše příbuzné, protože se zkrátka v naší DNA nemuselo nedochovat (například) nic od našeho prapradědečka z matčiny strany. A vezmeme-li v úvahu, že k tomu samému došlo i u našich příbuzných tak můžeme najít jen neurčitou část těchto lidí. A to ještě za předpokladu udělaných těchto testů na straně vašich příbuzných, ale ani při udělání těchto testů na obou stranách nemusí být nalezena shoda, protože ne všechny databáze jsou propojeny a ne ze všech databází se dají výsledky exportovat a opět ne všechny výsledky exportované se dají importovat do všech databází. Co z toho plyne je jasné, data mohou být od sebe oddělena v různých systémech a nikdy se neporovnají.

1.1         A tato možnost mizí směrem do minulosti. Takže pokud máte k dispozici matriky, bude nejlepší je v nich vyhledat. Pokud matriky chybí pak snad máte šanci, podle této metody některé příbuzné dohledat. Pokud počítáte, že případné příbuzné vyhledáte pomocí tohoto testu před Třicetiletou válkou tak vás vyvedu z omylu (tak jak jsem byl vyveden i já na toto ten test zkrátka nestačí).

1.2         Ale pozor předpokladem stále je, že se také další příbuzní nechají otestovat nebo dokonce vynaložíte své nemalé prostředky a test jim uhradíte.

2           Y-DNA Haplogroup“ - pokud se chcete dostat ještě hlouběji do minulosti u vašich předků tak potřebujete tento test, ale pozor je to test jen po otcovské linii. Syn – otec – děd – praděd – atak dále do minulosti. Pro hrubé vyřazení by snad mohl stačit ten nejlacinější test a to je rozlišení těch základních „Haplogrup“ jako R1b nebo R1a a podobně. Ale pravděpodobnost, že budete mít stejnou jednu z těchto nejrozšířenějších je skoro 50%, takže pak budete potřebovat další přesnější test a pro přesné určení by to měl být ten nejdražší test „Big Y-DNA Haplogroup“ a tato cena již není žádná sranda a proto pochybuji, že se najde dosti lidí, co budou jen tak dělat tento test a vy se sním, potkáte.

2.1         A přemýšlet o tom, že takovým lidem ten test zaplatíte je opravdu dosti nákladnou záležitostí. Stačí se podívat na cenu těchto testů.

3           mtDNA Haplogroup“ Obdoba mužského testu „Y-DNA Haplogroup“ jen s tím to rozdílem: dcera – matka – bába – prabába  - a tak stále do minulosti.

4           A v každém případě je potřeba si uvědomit jedno a to je, že zájem o genealogii je v rodinách dosti vágní a mnohdy pro lidi nezajímavý a vy budete muset u neznámých lidí tento zájem probudit. A nejen to, ale probudit i „odvahu“ si nechat udělat genetický test DNA ( a je jedno , který) a ještě tak aby jste se dostali doi stejné databáze aby mohlo dojít k porovnání vzorků. A samozřejmě je tu otázka nemalých nákladů a kdo je bude hradit.

    A když nakonec investujete všechny tyto nemalé prostředky tak si uvědomte, že pokud obstojně nevládnete anglickým jazykem, budete mít velký problém. Česky psaných návodů moc není a nejsou ucelené a vše je celkem dostupné zejména v anglickém jazyku. A je potřeba si i uvědomit odborné zaměření takové literatury (a s tím spojená znalost jazyka).

   Samozřejmě je to sen můj subjektivní názor, i když podložený určitou zkušeností. Nechal jsem si udělat test Family Finder a Y-DNA, přihlásil jsem se nejen na www.familytreedna.com (kde mě udělali test FF) ale data jsem uložil na www.myheritage.cz, https://dna.land/, www.gedmatch.com, http://www.genebaze.cz (Cz i Sk verze).

Musíme doufat, že stále více a více lidí se dá testovat a nechá své výsledky přístupní a všechny ty velké databáze se propojí a tak se dosáhne i větší možnosti nalezení shod.

Nálezů je spoustu ovšem rozumné zpracování mě nějak nejde.