Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

sobota 9. března 2019

Další náměty na psaní rodinné kroniky.


     Já jsem tu kroniku taky postupně začal přepisovat a přepisoval několikrát a dlouho přemýšlel jak to udělat aby to někdo nehodil hned do kouta. Tak mě napadlo to udělat jako základní informaci o předcích a takové ty doplňující a rozšiřující informace zapracovat do dalších "knih" dílů a tím zároveň vytvořit takové speciální knihy z různých oborů.

     Například můj předek dělal správce ve dvou Hodonínských cukrovarech a tak jsem se snažil získat trochu více informací o těch cukrovarech a tak jsem vytvořil knihu o Redlichovu a Stummerovu  cukrovaru. Další z předků byl správcem na císařském Holíčském panství, tak jsem se snažil o tomto "podniku " zjistit více. Rovněž armáda má svá specifika a I. válka zasáhla nejvíce příslušníků. Tak jsem k tomu napsal další knihu. Mám podklady o brancích a domobraně v některých vesnicích a další informace tak z toho byla další kniha, a protože mám předky na Moravě, Slovensku a Rakousku, tak jsou z toho hned dva díly o Armádě. Všude byli jiné jednotky a jiné doplňování a také vojáci za I. války odcházeli na jinou frontu.

     Pak jsem chtěl vědět, jak vypadala místa, kde žili tak kniha obrázků daných obcí z historických obrázků rytin fotek a pohlednic. Do historie rodiny jsem zapracovával historii domů, zde ještě stí nebo již jsou zbourané, kde se nacházeli, zda jsou i dnes v katastru a podobné informace.

    Kniha otcovské větve a kniha mateřské větve. Dále vývod otcovské části, rozdělený na dvě kapitoly, dědy a babiny a to samé vývod matčiných předků a opět rozděleno na dědovu a bábninu větev.
     
     V rodině mám Moravské a Slovenské Charváty, takže to odnesla další kniha o tom, jak se sem ti Charváti dostali, kde se usadili a podobně.

     Děda byl v Slovácké brigádě, tak jsem se snažil napsat další knihu o historii této jednotky.

     A protože jsem chtěl něco vědět o kostelích a od kdy stály a kdy byly vysvěceny a další informace ohledně možností křtů, svateb a dalších jsem nakonec udělal další knihu o obrázky a historií těchto budov.

     Rovněž můžete narazit na různá povolání, která se časem měnila co náplně jejich činnosti. Některá povolání jsou natolik neznámá nebo je o nich povědomí tak zkreslené, že si budete muset o nich najít více informací, aby jste pochopili co vlastní vaši předkové dělali a jak žili. A tak z toho byla další kniha, kde se snažím dát dohromady popis, co to v našich krajích znamenal sedlák, láník, půlláník, čtvrtláník, osminkář, chalupník a zahradní. Nebo kdo to byl lazebník, barber, zbrojíř, učitel, pomocný učitel, pan řídící, panský písař, syndikus, měšťan v královském městě, měšťan v šlechtickém městě a spousta dalších a další povolání a společenských postavení.

     Některá kniha má například 15 listů a některá má již přes 200 listů.

     Ty názvy a knihy jsou pracovní, možná až je dopíši tak některé dám do jedné rozdělené na několik hlavních kapitol.
Na plánku jsou vlaječky kde bydleli předkové nebo příbuzní v Kyjově (hlavně na náměstí) a tabulka ukazuje informaci o tom v jakém čísle bydleli podle matrik (a to je i to datum).


     Historie každé rodiny je tak bohatá a zároveň různá, že vždy skýtá možnost se rozepsat o tom, jak to s rodinou bylo a vždy se může najít nějaké téma, které vás zajímá více, a shromáždíte o tom více materiálů a o některých věcech nebude schopni napsat více než pár vět protože historie si ty události nechala pro sebe a nechtěla o nich moc povídat.

     Možná jsem to pojal moc ze široka, ale stále mě vede touha toho zjistit o předcích co nejvíce.

čtvrtek 21. února 2019

Statistická příručka republiky Československé 1920, 1925, 1928 a 1932

Statistické údaje jsou dosti zajímavé, zejména pokud hledáme další fakta například pro historii nějaké obce nebo pro celou rodinnou kroniku a podobně.

Statistická příručka republiky Československé 1920
ZDROJ - Národní knihovna ČR
ROČNÍK - Rok vydání: 1920 - Ročník: 1920
Datum vydání: 1920
Číslo: 1
NAKLADATELSKÉ ÚDAJE
Praha: Státní úřad statistický, 1920-1932
JAZYK čeština

Kniha je zde >>>
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Statistická příručka republiky Československé 1925
ZDROJ - Národní knihovna ČR
ROČNÍK - Rok vydání: 1925 - Ročník: 1925
Datum vydání: 1925
Číslo: 2
NAKLADATELSKÉ ÚDAJE
Praha: Státní úřad statistický, 1920-1932
JAZYK čeština

Kniha je zde >>>
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Statistická příručka republiky Československé 1928
ZDROJ - Národní knihovna ČR
ROČNÍK - Rok vydání: 1928 - Ročník: 1928
Datum vydání: 1928
Číslo: 3
NAKLADATELSKÉ ÚDAJE
Praha: Státní úřad statistický, 1920-1932
JAZYK čeština

Kniha je zde >>>
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Statistická příručka republiky Československé 1932
Statistická příručka republiky Československé 1928
ZDROJ - Národní knihovna ČR
ROČNÍK - Rok vydání: 1932 - Ročník: 1932
Datum vydání: 1932
Číslo: 4
NAKLADATELSKÉ ÚDAJE
Praha: Státní úřad statistický, 1920-1932
JAZYK čeština

Kniha je zde >>>
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤