Info

Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:

Jak vyhledávat pomocí obsahu, platí pro všechny záložky
Na anonymní dotazy nebude reagováno, budou posílány do spamu.
Nepomáhám s přečtením starých textů, na FB je dost skupin, kde si lidé pomáhají se čtením.

sobota 17. dubna 2021

Co vše nám mohou sčítací operáty napovědět?

     Je mě jasné, že spousta lidí řeší pomocí sčítacích operátů ze sčítání lidu od roku 1857, kdy se jejich předkové nebo příbuzní narodili. Zde je potřeba to brát s rezervou protože lidé neměli přehled o přesném datu narození takže je tam mnohdy dosti velký rozdíl mezi skutečným datem a zapsaným datem.

      Musíme si uvědomit, že když se obyvatelstvo začalo sčítat tak došlo zvýšenému pohybu obyvatelstva na velké vzdálenosti.

      Co ovšem nám můře tento sčítací operát prozradit?

 ·        Ve které obci se jedinec narodil a jakou má domovskou obec.

o   Mnohdy nevíme, kde se daná osoba (manžela, dítě) narodili a to nám může napovědět pokud nemáme matriku narození nebo v matrice figuruje jen poslední obec a tam se nikdo nenarodil.

o   Zajímavé jsou také domovské obce, ti lidé tam ani nemuseli nikdy žít, ale jejich rodiče nebo alespoň jed tam měl domovské právo a oni po něm toto právo získali. Tudíž to může napovědět, kde  hledat.

·        V poznámce může být zdánlivě nic neříkající poznámka:

o   Je za pacholka u volů nebo koní (ale i jiné práce) v obci té a té. A mohl být i dosti daleko od rodné obce. A i když později zase žil v rodné obci tak jsou zde možnosti pro další bádání:

§  Jako mladý kluk se tam mohl zamilovat a později si tam mohl zajít pro nevěstu. A když nemůžeme najít odkud byla nevěsta tak to máme místo k prověření. Nejen ta obec, ale i sousední.

§  Mohl sloužit u příbuzných a pokud nějaké nemůžeme najít tak to taky stojí za prozkoumání.

§  Někdy se můžeme dočíst o službě v Uhrách, Rakousích, Vídni

·        V poznámce je u některých mužů dopsáno v jaké je zařazen vojenské jednotce:

o   Jedná se zejména o zařazení do záložních jednotek

·        V seznamu dětí jsem našel dokonce rozdělené děti zesnulého manželského páru mezi jejich sourozence. Chvíli mě trvalo než jsem přišel na to o co se vlastně jedná a že došlo k rozdělení.

·        Je potřeba si taky všímat i dalších lidí zapsaných lidí u toho domu, jsou tam mnohdy vedeni příbuzní, rodiče jednoho z manželů, ale i prarodiče. A to vše nám může pomoci s pátráním. 

      Také je důležité pokud to množství záznamů dovolí projít všechny domy. Někdy syn nebo dcera není na listu zapsán, ale je zapsán u sousedů, kde se zaučuji např. jako pacholek, jako služba v domácnosti a podobně.

     V neposlední řadě se dozvíme něco o nemovitosti a o tom kolik měli jakého zvířectva. Samozřejmě se najdou názory, že to falšovali, ale sčítací inspektor obec znal a on to potvrzoval. A taky si musíme uvědomit, že krávy,  voly nebo koně by se asi moc nedali skrýt. Možná tak prasata, husy nebo slepice. 

     Samozřejmě se tam toho v těch zápisech dá najít asi více, bude záležet na to co bude připsáno v poznámkách. Například by mě zajímalo zda tam někde není zapsán někdo s poznámkou odjel do Ameriky, Argentiny apod. (To asi škrtli, ale většinou se to škrtnuté dá přečíst.).


Tady je odkaz na záznamy sčítání lidu uležené u MZA Brno >>>