Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

sobota 30. července 2011

Příbuzenské vztahy

Než se rozepíšu o příbuzenských vztazích chtěl bych vás seznámit s jedním vtipem, který jsem již slýchával u trempských ohňů k pobavení ostatních:

"Jeden doktor na stáži navštívil místo zvané honosně mentální institut a ptá se jednoho pacienta: "Jak jste se sem dostal? Jaká je povaha vaší nemoci?" 
"No, začalo to tím, že jsem se oženil. To jsem nikdy neměl dělat. Vzal jsem si totiž jednu vdovu, co měla dospělou dceru, která se tedy stala moji nevlastní dcerou. Když přijel na návštěvu můj otec, tak se do ni zamiloval a pak se s ní oženil, takže moje nevlastní dcera teď byla mojí nevlastní matkou. Pak se mé ženě narodil syn, který byl samozřejmě taky tátův švagr, protože to byl bratr jeho manželky. No, jak jsem vám říkal, moje nevlastní dcera byla také mojí nevlastní matkou, takže její malý bratr byl teď i mým strýčkem. No, a z toho taky vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také mojí babičkou a já jsem tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za ženu nevlastní babičku, nejsem jen její manžel a vnuk, ale jsem také svůj dědeček.
Teď už chápete, proč jsem tady?"

Nyjí již určitě chápete do čeho se pouštíte, když se budete snažit vytvořit váš rodokmen :-) .

Příbuzenství můžeme v zásadě rozdělit na dvě hlavní skupiny:

  • pokrevní
  • nepokrevní
V našich zeměpisných šířkách a historických tradicích můžeme mluvit jen o monogamii, polygamie pro náš kulturní okruh je spíše vyjímkou a ve většině případů byla i postavena mimo zákon. Ostatní formy jako:

  • Polyandrie
  • Endogamie
  • Exogamie
  • Levirát
  • a jiné
není ani nutno rozebírat. Pokud budete takové vztahy řešit vyhledáte si je na netu nebo odborné literatuře.       Vztahy vzniklé narozením

"Základní Osoba" - To jste vy, veškerý výklad směřuje k této osobě.
Otec - rodiče
Matka - rodiče
Syn - děti
Dcera - děti
Bratr - sourozenci
Sestra - sourozenci
Děd - rodič otce nebo matky
Bába - rodič otce nebo matky
Praděd - rodič děda nebo báby
Prabába - rodič děda nebo báby
Bratranec - dítě bratra nebo sestry vašeho otce nebo matky
Sestřenice - dítě bratra nebo sestry vašeho otce nebo matky
Vnuk - dítě vašeho syna nebo dcery
Vnučka - dítě vašeho syna nebo dcery
Pravnuk - dítě vašeho vnuka nebo vnučky
Pravnučka - dítě vašeho vnuka nebo vnučky
Vlastnice / Sestříně - dítě bratrance nebo sestřenice vašeho otce nebo matky
Vlastník / Bratříně - dítě bratrance nebo sestřenice vašeho otce nebo matky
Synovec - dítě vaší sestry nebo bratra
Neteř - dítě vaší sestry nebo bratra
Strýc - otcův či matčin bratr nebo manžel otcovy či matčiny sestry
Teta - otcova či matčina sestra nebo manželka otcova či matčina bratra

Prastrýc / Praněkdo - není ustáleno, zde je krásné vysvětlení (předpona "Pra" neznamená stupeň stáří od dané osoby, ale určitý stupeň vzdálenosti v rodokmenu)

Zvláštní rodinné vztahy

Adoptovaný / Adoptovaná - náš právní systém zná v současné době adopci jen u nezletilých /dítě - rodiče/ (připravuje se právní úprava, která bude řešit širší možnost adopce i věk adoptovaných)

Vztahy vzniklé sňatkem

Zeť - manžel vaší dcery
Snacha - manželka vašeho syna
Manžel / Manželka - váš partner (sezdaní)
Švagr - bratr manžela / manželky
Švagrová - sestra manžela / manželky
Tchán - otec manžela / manželky
Tchyně - matka manžela / manželky

Vztahy vzniklé církevním obřadem a sňatkem

Křtěnec - osoba, např. vy po narození
Kmotr / Kmotra - Kmotr je osoba, která podle tradičního pojetí převzala za dítě záruku více zde
Biřmovanec - osoba, např. vy která je podle církevního práva biřmována

Svědek Manžela - svědkové při sňatku jak v církevním tak i civilním právu
Svědek Manželky - svědkové při sňatku jak v církevním tak i civilním právu


Ještě několik vztahů o kterých jsem nemluvilPoručníkem  - je člověk, který nezletilého vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek místo rodičů – například pokud rodiče zemřeli (často se poručníkem stává osoba, kterou sami určili. například v závěti nebo o tom rozhodl soud).

Opatrovníkem - je osoba, kterou soud ustanovil v případech, kdy je to třeba v zájmu dítěte. Nejčastěji při střetu zájmu rodičů a dítěte (např. při správě jmění dítěte, při soudních řízeních o svěření do péče aj.)

Pěstounem - je osoba, která o dítě pečuje a vychovává je v případě, že toto neplní vlastní rodina z příčin, jež budou zřejmě dlouhodobé. Pozor - pěstounská péče není totéž, co osvojení!

Osvojením („adopcí“) - vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský.  >>>>>
Zvýrazněna otcovská linie - linie přímá.
Zvýraznění pokrevních příbuzných.Jiné vztahy

Vztah vzniklí církevním právem

při křtu
při biřmování
Tento vztah vzniká při uzavření sňatku a vychází historicky z církevního práva a přešel do civilního práva.V současné době jediná možná forma osvojeníSložité vztahy vznikají při sňatku rozvedených rodičů

Rozvod v rodině a následné možné vztahy


Možná se povede diskuse o správnosti definování jednotlivých lidí, ale to je celkem normální.

1 komentář:

  1. V těch schématech máte chybu, prastýc ani prateta nejsou bratranci rodičů, jsou to jejich tety a stýcové (tzn. sourozenci prarodičů)

    OdpovědětVymazat