Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

neděle 24. srpna 2014

Rozvod manželství a jeho záznam v rodokmenu.

Když jsem se začal zaobírat doplňováním dat u jednotlivých osob a manželských párů tak jsem se také setkal s rozvody manželství. A najednou jsem zjistil, že to bude největší oříšek. Ono zjistit datum rozvodu není tak lehké. A pokud se vám dostanou do ruky soudní zápisy tak musí mít vepsanou doložku vykonatelnosti (nebo jení obdobu). protože jen potom si můžete být jisti že manželství bylo rozvedeno a přesné datum rozvodu. Protože v usnesení soudu je jen datum konání rozvodového jednání, ale ne nabytí právní moci soudního rozhodnutí. 

V podstatě existují matriky:

 • matrika narozených
 • matrika oddaných
 • matrika zesnulých
 • matrika (kniha) uložených zesnulých na hřbitově
 • matrika (kniha) ohlášek (manželství)
 • matrika (kniha) biřmovaných
 • matrika - školní
 • matrika - absolventů středních škol
 • matrika - absolventů vysokých škol

Knihy o vydání dokumentů:

 • kniha vydaných pracovních knížek
 • kniha vydaných čeledních knížek
 • kniha vydaných domovských listů
 • kniha (seznam) vydaných pasů

Seznamy různého typu:

 • seznam branců v obci
 • seznam odvedenců v obci
 • seznam domobranců (záložáků) v obci

a řada dalších evidencí.

Ovšem v podstatě rozvod manželství není veden v žádné samostatné knize nebo matrice o rozvodu manželství a ani není zasílán dokument a zapsán  datum rozvodu v matrice o uzavření sňatku, kterým bylo dané manželství uzavřeno. Je veden jen jako jednotlivý případ daného soudu (okresního). Pokud například získáme informace, že daná osoba uzavřela nové manželství s další osobou, tak k tomu v našich končinách mohlo dojít jedině za dvou zákonných podmínek a to ovdověním nebo rozvodem (o nezákonném je zbytečné mluvit / mnoho ženství nebo mužství). 

V podstatě od roku 1919 je možné se v našem státě rozvést (pokud se někdo rozvedl v jiném státě, řeší to jejich právní norma) což v podstatě znamená, že již cca 100 let se můžeme rozvádět. Ovšem jak se k těmto datům dopracovat je ještě větším problémem než získat data z živých matrik. Manželství je rozvedeno okresním soudem ve kterém v dané době mají manželé trvalé bydliště a to se mnohdy mění takovým tempem, že je ani nemusíme mít ve svých poznámkách. 

Jak řešíte tato data ve vašem rodokmenu a to zejména pokud tvoříte nejen vlastní rodokmen, ale zejména rozrod nebo případně u vývodu?Žádné komentáře:

Okomentovat