Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

sobota 1. listopadu 2014

Zajímá vás jak vzniklo vaše příjmení?

Onomastika
Jde o samostatnou lingvistickou disciplínu.
A může nám napomoci a případně napovědět jak naše příjmení mohlo vzniknout.

Onomastika se člení na nauku o:

 • jménech živých bytostí (antroponomastika)
 • zeměpisných jménech /názvech/ (toponomastika)
 • pojmenování věcí (chrématonomastika)S onomastikou souvisí Etymologie jež se zabývá původem a významem slov.

Těmito tématy se zaobírá různé odkazy, můžete se na ně podívat a zjistit který odkaz by vám mohl pomoci, samozřejmě si nedělám nárok, že jsem našel všechny odkazy a všechny jsou vám ku prospěchu. Spíše vás chci částečně navést kde a jak se něco o těchto disciplínách něco dozvědět. Mnohé práce dále uvádí další materiály, které se tanou tématikou zaobírají a kde můžete dále případně hledat.

A nyní několik odkazů, které jsem našel na internetu (a jak jsem psal kvalitu jsem neposuzoval):

 1. Oddělení onomastiky - Ústav pro jazyk český >>>
 2. Krátký manuál Onomastiky, (určeno pro studenty onomastických disciplín) >>>
 3. Nauka o vlastních jménech (propriích), onomastika, dosáhla... >>>
 4. Onomastika >>>
 5. Etymologie >>>
 6. Onomastika >>>
 7. Onomastika >>>
 8. Úvod do obecné onomastiky >>>
 9. Humanistika - 1. roč, Seminární práce, Zpráva o pomezní disciplíně – onomastika >>>
 10. Onomastika. (nauka o jménech). původně filologická disciplina, .... >>>
 11. Stav a perspektivy české onomastiky v mezinárodním kontextu >>>
 12. A řada dalších odkazů

Česká příjmení >>>


Žádné komentáře:

Okomentovat