Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

pátek 6. dubna 2018

Co se můžeme o životě předků dozvědět ze soudních spisů

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS
C27, 1980
 VÁCLAV FROLEC
KREVNÍ KNIHY JAKO PRAMEN
ETNOGRAFICKÉHO STUDIA


"Historie a etnografie mají jako vědní obory mnoho společného. Spojuje je celkový přístup k zkoumání různých stránek historického procesu i pramenná základna, z níž vycházejí. Od samotných počátků českého a slovenského národopisu v první polovině 19. století až po současnost prosazuje se snaha o poznání starších fází vývoje způsobu života a kultury širokých lidových vrstev, 1 a to za pomoci pramenů nejrůznější povahy. Etnografické interpretaci se podrobují také archívní dokumenty, především pozůstalostní inventáře, 2 soupisy usedlého obyvatelstva, záznamy o rychtářské agendě, městské knihy a knihy smluv. 3 Málo pozornosti bylo zatím po této stránce věnováno zápisům vzešlým z přímé činnosti soudů a zachyceným v krevních knihách. V našem příspěvku se pokusíme ukázat na některé stránky způsobu života a kultury venkovského lidu v období 16. a 17. století, jak se jeví ve světle údajů obsažených v smolné knize velkobítešské, 4 černých knihách loveckého práva na hradě Buchlově 5 a krevní knize městečka Bojkovic, 6 ...."

Celou práci najdete zde >>>

Žádné komentáře:

Okomentovat