Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 23. ledna 2014

Návštěva Státního okresního archivu v Hodoníně

V tomto týdnu jsem navštívil dvakrát badatelnu Hodonínského archivu po předchozí objednávce archiválií. Velmi příjemné prostředí, ochotná a vstřícná obsluha mne mile překvapila. Po vyplnění nezbytných registračních dokumentů mne již čekala opravdu hromada připravených archiválií. Měl jsem pro první návštěvu objednány sčítací operáty z roku 1900 pro obec Čejkovice v okr. Hodonín a školní matriky vedené dle těchto pokynů:

"     Školní matriky pojaty buďtež všechny děti, ve věku školou povinném stojící, jež se ve školní obci nalézají, rovněž pak ony děti, jež přijaty byly dle §; 11. zemského zákona ze dne 24. ledna 1870, z. z. č. 17.
     Děti zaznamenati, jakož i rubriku od 1 - 14 vyplniti (vyšším ústavem rozuměti třeba školy méšťanské, střední a odborné, průmyslové a hospodářské školy neb kursy odborné dle § 6. al. z. min. naříz. ze dne 8 června 1883) má místní rada školní alespoň 14 dní před počátkem každého roku školního; školní matriku pak takto vyplněnou odevzdá 8 dní před začátkem roku školního správci školy, jenž vyplní rubriky ostatní.
     Školní matrika chována budiž  ve školním archivu:                                                                            "  *)

Matrika má pak v záhlaví toto:

Levá strana: *)Pravá strana: *)V školních matrikách najdete jméno a příjmení otce (jestliže nežije tak matky), povolání v době zápisu a číslo chalupy v které žili. Dále jméno zapisovaného dítěte a jeho rok narození s rokem zápisu do školní matriky, v poznámce může být uvedeno, že dítě zemřelo nebo mělo tělesnou vadu a necvičilo. Toto jsou asi nejdůležitější informace, které v matrice získáte. Pak jsou to již jen školní informace.


Sčítací operát je vypracován pro každou budovu zvláště.
Ve sčítacích operátech zjistíte zejména v jakém vztahu byli osoby k dané nemovitosti - vlastník nebo nájemce.
Zapsáno je jméno a příjmení, datum narození, místo narození, vztah k majiteli/nájemci bytu, místo pobytu (domovskou obec), obcovací jazyk (což neznačí národnost!!!!), povolání a několik dalších informací.
Dále zjistíte o jakou nemovitost jde, jaké vlastnili domácí zvířectvo, vepře, koně slepice a další.

Zde jsem například zjistil, že děti jedněch manželů jsou rozděleny mezi jejich příbuzné (při výčtu byli vedeny jako synovec a neteř) z toho jsem usoudil, že půjde pravděpodobně úmrtí obou rodičů (ty jsem ve sčítání nenašel). Takže to budu muset. dobádat. A našel jsem dvě děti, které jsem v matrice původně neviděl (až po tom co jsem věděl datum a místo narození jsem to v matrice přečetl (holt občas zápis nevypadá jak by měl vypadat).

V každém případě mám objednány další ročník sčítacích operátů a školní matriky na pondělí a středu příštího týdne. Štěstí mě přeje a požadované dokumenty jsou v archivu uloženy. Což je výborné a asi nám o studium materiálů postaráno na několik měsíců. Naštěstí podstatná část všech větví rodiny se nacházela do začátku 20. století v Hodonínském okrese a tudíž nemusím někam dojíždět.

*) Použiti výpisu a obrázků z školní matriky obce Čejkovice uložené v Státním okresním archivu Hodonín, ul. Koupelní 809/10, 695 01 Hodonín

Žádné komentáře:

Okomentovat