Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 2. října 2014

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Hlava II: Příbuzenství a švagrovství)

Jako všechno dnes je to napsáno a vydáno tak, že se v tom i po několikátém přečtení nebudete zcela orientovat. Co je nejdůležitější:

1) tak po uzavření sňatku vzniká "Švagrovství"
2) po smrti jednoho z partnerů tento vztah ("Šagrovství"nezaniká a již nikdy nemůže zaniknout. (Z toho vyplývá, že pokud jeden z manželů několikanásobně ovdoví rozšíří se vždy jeho rodina o příbuzné jeho partnera a již z právního hlediska nikdy nezanikne.). 
3) Pozor, ale "Švagrovství" zaniká rozvodem manželství, rozvodem veškeré svazky zanikají co se týká "Švagrovství" ne co se týká dětí (toto příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením (§ 771 NOZ).

Samozřejmě se zákon zabíhává ano názvoslovným, které díky tomu vznikne. je to stále TCHÁN, TCHYNĚ nebo je otec nebo matka. A jak je to s dědečkem a babičkou, tetami a strýci atd. atd.?????? Zákon jen mudruje o linii a stupni sešvagření! (viz. § 774)

Jak se, ale k tomuto vztahu postaví současná genealogie, to nevím.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Zde cituji ustanovení zákona (pozor v průběhu času může dojít k novelizaci, která zde již nebude promítnuta)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Část druhá
Rodinné právo

Hlava II: Příbuzenství a švagrovství

Díl 1: Všeobecná ustanovení

Příbuzenství
§ 771
Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.

§ 772
(1) Osoby jsou příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé.
(2) Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé.

§ 773
Stupeň příbuzenství mezi dvěma osobami se určuje podle počtu zrození, jimiž v linii přímé pochází jedna od druhé a ve vedlejší linii obě od svého nejbližšího společného předka.

§ 774 Švagrovství
Vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká.Žádné komentáře:

Okomentovat