Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 8. února 2018

Rodinná kronika a kde se dají získat data

Ne vždy a u všech matrik jsou data, která zde píši vyplněna a jsou tam jejich kolonky. V různých obdobích bylo povinností různá vyplnit a postupně přibývali. Například v prvopočátku najdeme jen jméno matky a chybí její příjmení. Číslo popisné přišlo později, než začali matriky a podobně.
 Snad vám to pomůže v získávání dat do rodokmenu i Rodinné kroniky.

Matrika narození:1.       Datum narození  / křtu  (u starších záznamů, kde je jen jeden to je datum křtu)
2.       Křtící osoba (zpravidla farář, ale může jít i o jinou osobu dle církevních předpisů)
3.       Jméno narozené osoby
4.       Bydliště a v pozdější době číslo popisné kde bydlel a narodil se
5.       Porodní bába a její číslo (ne vždy musí být uvedeno)
6.       Otec narozeného dítěte
·         Jméno a příjmení
·         Jeho povolání
·         Případně kde doposud žil
·         Uvedeno jméno a příjmení otce (děda narozeného) povolání a místo kde žije
·         Uvedeno jméno a příjmení matky otce (baba narozeného)
7.       Matka narozeného dítěte
·         Jméno a příjmení
·         Případně kde doposud žila
·         Uvedeno jméno a příjmení otce (děda narozeného) povolání a místo kde žije
·         Uvedeno jméno a příjmení matky otce (baba narozeného)
8.       Kmotři
·         Jméno a příjmení
·         Povolání
·         Bydliště

Marika oddaných:1.       Datum sňatku
2.       Místo sňatku (obec)
3.       Obec bydliště ženicha a číslo popisné
4.       Obec bydliště nevěsty a číslo popisné
5.       Jméno a příjmení ženicha
6.       Povolání ženicha
7.       Bydliště ženicha pokud není z obce, kde se odehrává sňatek
8.       Roky, měsíce a dny od narození ženicha nebo datum narození ženicha, případně oboje
9.       Otec ženicha, jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
10.   Matka ženicha, jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
11.   Otec matky ženicha, jeho povolání a bydliště
12.   Jméno a příjmení nevěsty
13.   Bydliště nevěsty pokud není z obce, kde se odehrává sňatek
14.   Roky, měsíce a dny od narození nevěsty nebo datum narození ženicha, případně oboje
15.   Otec nevěsty, jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
16.   Matka nevěsty, jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
17.   Otec matky nevěsty, jeho povolání a bydliště
18.   Světci, jméno a příjmení, povolání a bydliště
19.   Jejich podpisy
20.   Pod tímto zápisem jsou napsány ohlášky snoubenců (může být uveden i datum)
21.   Vyjádření státního orgánu (okresního hejtmanství) o povolení sňatku v případě vojenské služby a podobně
22.   Souhlas otce nezletilého ženicha se sňatkem (dosti ojedinělé)
23.   Souhlas otce nezletilé nevěsty se sňatkem
24.   Podpisy osob figurujících v tomto zápisu

Matrika zesnulých:1.       Datum úmrtí
2.       Místo úmrtí
3.       Jméno a příjmení zesnulého
4.       Jméno a příjmení otce / matky / manžela / manželky – kým je nebo byl a kde bydlí nebo bydlel
5.       Příčina úmrtí
6.       Kdo provedl ohledání
7.       Zaopatřující kněz
8.       Kněz při pohřbu
9.       Případně další data

Školní matriky:1.       Jméno a příjmení otce, pokud zemřel nebo není uveden tak matka
2.       Bydliště s číslem popisným
3.       Jméno a příjmení dítěte
4.       Datum narození dítěte

Sčítání lidu:1.       Jméno majitele nebo nájemce domu / bytu (zpravidla otec
2.       Dále postupně manželka, synové a pak dcery
3.       Datum narození u všech osob (Někde je jen rok a data povětšinou začínají sedět až tak od sčítání r. 1890, ale spíše r. 1900
4.       Uvedeno místo narození
5.       Uvedena domovská obec
Každé sčítání má své specifika co zjišťuje
·         Zda osoba umí, číst psát a počítat
·         Jakou prací se v době sčítání zabývá a jakou vedlejší prací se zabývá (u školáků je to školák / žák)
·         V poznámkách bývá uvedeno, že je z jiného města / obce, je na dovolené od armády a další zajímavé poznámky
·         Velikost nemovitosti
·         Jaké domácí zvířectvo chovají (kráva, koně, prasata, drůbež, kozy atd.
V roce 1889 proběhlo sčítání hovězího dobytka (jestli jich bylo více jsem zatím nezjistil.

Seznam majitelů hovězího dobytka k roku 1889:1.       Majitel dobytka
2.       Adresa majitele včetně čísla popisného
3.       O jaký kus šlo (kráva, tele, jalovice nebo být)
4.       Druh dobytka (hnědá, strakatá atd.)
5.       Počet
6.       Hodnota, rozděleno do kategorií
7.       Zda je pojištěna a kdy
8.       Poznámky

Seznam osob zařazených roku 18XX do vojenské povinnosti:Vytvářel se seznam těch, kteří byli povinni vojenskou službou
·         Jméno a příjmení
·         Ročník narození
·         Bydliště, včetně čísla popisného (kde se zdržuje)
·         Povolání nebo zda je majitel polností a podobně
·         Zda platí daně a v jaké výši
·         Další poznámky

Domobrana po ročnících:1.       Jméno a příjmení
2.       Stav svobodný / ženatý
3.       Povolání
4.       Poznámky

Seznam vydaných Domovských listů, Pracovních knížek a Čeledních knížek:1.       Jméno a příjmení
2.       Datum narození
3.       Kam je příslušný, obec a číslo popisné
4.       Místo pobytu
5.       O jaký doklad jde

Urbáře:1.       Jméno a příjmení majitele
2.       Další informace o majetku

Stabilní katastr - indikační skici:1.       Jméno a příjmení majitele / nájemce nemovitosti
2.       Poloha polností
3.       Bývají tam i seznamy obyvatel (seznam majitelů /nájemců) celé obce
4.       Případně i další informace

Lánové rejstříky:1.       Jména a příjmení majitelů
2.       Majetek jaký obhospodařovali

Domovní kniha1.       Tady se můžete podívat o čem se psalo v takové knize http://www.panstvistraznice.cz/hruba-vrbka-domovni-kniha/registrum-830

Sirotčí kniha1.       Tady se můžete podívat o čem se psalo v takové knize http://www.panstvistraznice.cz/hruba-vrbka-sirotci-kniha/6-sirotci-neboztika-jakuba-petrikova-53

Horenská kniha1.       Tady se můžete podívat o čem se psalo v takové knize http://www.panstvistraznice.cz/kniha-horenska-2322 

Další informace můžete získat z kronik:1.       Obecní
2.       Farní
3.       Školní
4.       Spolkové a podobné (Hasiči, baráčníci , turisté…)
5.       Sportovní (Sokol, Orel, ČSTV …)
6.       Další

Další dokumenty vedené obcemi, okresními hejtmanstvími a podobně.Další církevní dokumenty: 1. Ohláškové listy
2. Zápisy o biřmování
3. záznamy o přidělení a odebrání  "SPZ" vozidla
4. Rozhodnutí soudu o dědickém řízení 

Armádní dokumenty:1.       Kmenové listy (některé ročníky jsou skartovány, některé nejsou celé)
2.       Zápisy vojenských matrik
3.       Zápisy o zajatých a padlích
4.       Uniformy jaké nosili
5.       Zbraně, jež obsluhovali
6.       Památníky padlých, hřbitovy / pohřebiště padlích a podobně
7.       Další dokumenty, spektrum je velmi široké
8.       Informace o vojenských jednotkách, kde byli zařazení
Dále jsou i zajímavá (i důležitá tato data):
 Informace o cechu: 
1. Cechovní podmínky
2. Seznam členů cechu
3. Zápis o přijetí předka do cechu
4. Další doklady co se o cechu dochovali
Informace o tom kdo vládl v době toho nebo onoho předka
    Informace o majiteli panství a o panství
Informace o dané obci v daném období (ves, město královské / panské /církevní)
Samozřejmě některé data budou vázána na různé oblasti, asi těžko budou ve výše položených oblastech vedeny Horentní knihy a podobně

A pokus i jednotlivá získaná data dáme do časové osy a spojíme je s partnerem v manželství získáme dosti dlouhá povídání a pokud přidáme "výstřižky matrik" a dalších dokumentů a pod ně napíšeme co jsme vyluštili a pokud je to v cizí řeči tak ještě pod to překlad a tak se pak nemůžeme divit délce Rodinné kroniky.


Jak uvádím v příspěvku "Nějaká inspirace z psaní mé Rodinné kroniky>>>  rozdělil jsem kroniku tematicky na několik dílů.

A takto bych mohl pokračovat dál. Až bude chuť a nálada napíši další možnosti, kde získat další data. A není jich málo.

Žádné komentáře:

Okomentovat