Info

Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:

Jak vyhledávat pomocí obsahu, platí pro všechny záložky
Na anonymní dotazy (bez jména a emailu) nebude reagováno, budou posílány do spamu.
Nepomáhám s přečtením starých textů, na FB je dost skupin, kde si lidé pomáhají se čtením.

neděle 7. srpna 2022

Jaká data získávat od příbuzných pro rodokmen?

Na úvod chci podotknout, že tento článek není výkladem zákona o matrikách, k tomu si musíte zákon nastudovat nebo nechat odborníkem vyložit. 

Získávání dat od příbuzných pro rodokmen můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 První kategorie jsou příbuzní kteří již zesnuli. A tuto kategorii ještě můžete rozdělit na dvě části:

 První část budou tvořit předkové, kteří jsou dostupní v matrikách a tady to bude také vlastně rozděleno na dvě kategorie. Kategorii těch co jsou již uloženi v matrikách v archivech (pokud nejsou ještě publikováni tak by k publikování mělo dojít v dohledné době). Problémem budou ti co jsou ještě zapsáni v matrikách, které jsou uloženy na matrikách. A tady se opět začneme dělit na dvě kategorie a to zapsaní v již v mrtvé části matriky nebo v živé části matriky. Můžeme si napsat a za poplatek můžeme dostat výpis  nebo opis (samozřejmě bude vždy nějaká problém s matrikáři) nebo si tam zajedeme.

 Druhou část žijících (a v ochranné lhůtě ze zákona) příbuzných řešit, bude větší problém protože tady nám zákon brání tyto data shromažďovat na základě zákona na ochranu osobních údajů. Zákon striktně stanovuje na jaká data máte „nárok“ a jaká vám zůstanou skryta. V podstatě se dostanete k datům v linii přímé zbytek je pro vás nedostupný. Proto je nutné ty data získat od příbuzných.

 

Co je potřeba u rodiny získat za základní data:

 

Jméno (všechna jména) Příjmení, u vdaných žen příjmení za svobodna. U několika provdání všechna příjmení.

 

Datum narození             Místo narození

 

Datum sňatku                Místo sňatku  (U více sňatků, všechna data (Datum a místo a samozřejmě s kým.))

 

Datum úmrtí                  Místo úmrtí a místo pohřbení (pokud je znám datum pohřbu také připojit)

 

Pokud jsou zesnulý tak pokud existuje:

 

rodný lis (křestní list), oddací list

 

Oddací list (pokud jsou vícekrát tak všechny), oznámení sňatku, fota oddaných + skupinová fotka na sňatku

Pokud došlo k rozvodu tak datum a místo (okresní soud) rozsudku

 

Parte k danému zesnulému.

 

Ke každé osobě foto hlavy do rodinného stromu nebo nějaká rozumná skupinovka, ale ta popsaná kdo je kdo.

 

Samozřejmě pokud tyto informace jsou dostupné včetně dokumentů

 

Rodinu zapisovat:

(zde u každého vyplnit ta data nad čarou)

Manžel:

 

Manželka:

 

Děti:

*********************************

Syn:                                     & partnerka

 

Potomci:

Syn:                                    & partnerka

 

Dcera:                                  & Partner   

a

 

********************************

Dcera:                                 & Partner   

Potomci:

Syn:                                    & partnerka


Dcera:                                  & Partner    

Samozřejmě asi tak tři generace v jednom pak to rozčlenit a označit co ke komu patří v pokračování.

 

Samozřejmě pokud mají před a za jménem označení vzdělání tak taky.

U starších lidí místa, kde žili (případně i data)

 ___________________________________________________________________________

U dnešních lidí:

Adresy současné adresy, emaily, telefony (případně různé internetové kecálky) kvůli kontaktu.

____________________________________________________________________________

Fotky lidí, ale popsat, kdo je kdo nebo jak jsem říkávám, pokud neznám tak píšu např. „Nová Marie, N, Bočnica Jan“.

  

Samozřejmě další podklady co mají a souvisí s rodokmenem se snažte také získat.


Samozřejmě šíře získávání dat a o kom data shromáždit a o kom již ne je zcela vám, je to otázka kam až chcete ve svém bádání se dostat a o kom ta dat získat.

______________________________________________________________________________

 Možná by bylo vhodné ty vaše příbuzné postupně informovat aby věděli až je zkusím oslovit, že nejsem někdo kdo je chce nějak dostat na nějakou koupi nebo prodej. Dnes je toho hodně, aby se nám lépe komunikovalo mě to zrychlí práci a ulehčí vše když budu představen a doporučen. 

Samozřejmě na mém blogu jsou i další a podrobnější články o tom, kde a jak a od koho jde získat data.


Žádné komentáře:

Okomentovat